انواع قرارداد پشتیبانی

مدیریت و پشتیبانی شبکه و سرور به روشهای مختلف قابل انجام می باشد . برخی از سازمانها برای این کار اقدام به استخدام نیروهای متخصص بصورت تمام وقت یا پاره وقت نموده و همه امور این بخش را به این افراد می سپارند . اما همواره تجربه های مدیریت نشان داده است که نمیتوان همه اطلاعات و اسناد و مدارک سازمان را در اختیار یک فرد قرارداد و کاملا به او اعتماد داشت . بارها در سازمانها شاهد بوده ایم که کارمندان یا به علت مشکلات کاری و یا شخصی از مسئولیت خود شانه خالی کرده و از سازمان بیرون می روند . اگر شما مدیر یک سازمان باشید تصور کنید پس از رفتن این شخص از سازمان چه مشکلاتی ممکن است برای شبکه شما و اطلاعات شما بوجود آید .
اما به نظر بسیاری از کارشناسان و مدیران فن آوری اطلاعات بهترین روش برای مدیریت خدمات بخش شبکه و سیستمها انعقاد قرارداد تعمیر و نگهداری کامیپوتر و شبکه و پشتیبانی سیستمهای رایانه و یا پشتیبانی شبکه و سخت افزار ، تعمیر و نگهداری سرورها ، با شرکتهائی است که هم به لحاظ تجربه و هم به لحاظ دانش فنی مورد تائید مراجع ذیصلاح کشور باشند . مراجعی مانند "شورای عالی انفورماتیک کشور" و یا " سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور "  .

 
استاندارد خدمات پشتیبانی شبکه
قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه "سامانه پردازان فاطر" در تیپ های  ذیل انجام می شود :  

  قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه  تیپ 1
در این نوع قرارداد پشتیبانی شبکه  ، پس از بررسی سیستمها و شبکه و بهینه سازی وضعیت موجود بر اساس استاندارهای فاطر ، با توجه به نیاز و درخواست کارفرما نیروی انسانی متخصص به هر تعداد که مورد نیاز باشد در محل کارفرما مستقر خواهند شد . این نیروها که بصورت تیم کاری فعالیت می کنند از نظر فنی کاملاً با واحد  پشتیبانی مرکزی شرکت در ارتباط بوده و در مواردی که دچار مشکل شده و یا نیاز به راهنمائی فنی دارند از کارشناسان ارشدی که در واحد پشتیبانی مرکزی حضور دارند کمک می گیرند .  لازم به ذکر است حضور کارشناسان در محل کارفرما بر اساس توافق بصورت تمام وقت بوده و تمام روزهای هفته حضور خواهند داشت .
مبلغ این نوع قراردادها باتوجه به تعداد سیستمها و وسعت شبکه ،  بر اساس توافق و بصورت سالیانه محاسبه می گردد .

  قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه  تیپ 2
در این نوع قرارداد پس از بررسی های اولیه شبکه و رفع مشکلات مجود به جهت رسیدن به وضعیت استاندارد ،  کارشناس شرکت هر هفته یک روز ( و یا بر اساس توافق بیشتر از یک روز ) جهت بازدید دوره ای سیستمها و شبکه به محل کارفرما اعزام  می گردد . در سایر روزهای کاری نیز در صورت بروز مشکل ابتدا ضمن تماس تلفنی با واحد پشتیبانی مرکزی سعی می شود از راه دور مشکل برطرف گردد . در صورت عدم رفع مشکل ظرف 2 ساعت یک نفر کارشناس جهت رفع اشکال به محل اعزام می گردد .
مبلغ این نوع قرارداد بصورت یک رقم ثابت ( شارژ ماهیانه ) در نظر گرفته می شود که بستگی به تعداد کامپیوترها و وضعیت کلی شبکه دارد . این نکته را باید در نظر داشت که نیروی انسانی متخصص برای این نوع قرادادها همیشه باید جهت اعزام به محل کارفرما آماده بکار باشد .

  قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه  تیپ 3
در این نوع قرارداد کارشناس شرکت هر هفته یک روز ( و یا بیشتر ) به محل کارفرما جهت بازدید دوره ای سیستمها و شبکه اعزام می گردد . مبلغ قرارداد بصورت یک شارژ ثابت ماهیانه بر اساس تعداد کامپیوتر ها و وضعیت شبکه محاسبه می گردد . در سایر روزهای کاری در صورت بروز مشکل کارفرما می تواند از سرویس پشتیبانی تلفنی استفاده نموده و یا در صورت درخواست مبنی بر حضور کارشناس در محل هزینه آن بصورت کارکرد محاسبه گردیده و فاکتور آن به کارفرما ارائه می گردد .

  قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه   تیپ 4
در این نوع قرارداد تعمیر و نگهداری  هر زمان که سیستم و یا شبکه دچار مشکل شود کارفرما ابتدا با واحد  پشتیبانی مرکزی  تماس گرفته و مشکل را اعلام می کند  کارشناس پشتیبانی ابتدا سعی می کند از راه دور و تلفنی مشکل را برطرف نماید اما در صورت عدم رفع مشکل یک نفر کارشناس جهت رفع مشکل به محل کارفرما اعزام می گردد .مبلغ قرارداد در این نوع بصورت یک رقم شارژ ماهیانه ثبات در نظر گرفته می شود.
در این نوع قرارداد هر ماه یکبار کارشناسان شرکت جهت بررسی و بازدید دوره ای سیستمها و شبکه به محل کارفرما اعزام می گردد .

  قرارداد تعمیر و نگهداری شبکه  تیپ 5
در این نوع قرارداد هر زمان که سیستم و یا شبکه دچار مشکل شود کارفرما ابتدا با مرکز پشتیبانی شرکت تماس گرفته و مشکل را اعلام می دارد کارشناس پشتیبانی ابتدا سعی می کند از راه دور و تلفنی مشکل را برطرف نماید اما در صورت عدم رفع مشکل یک نفر کارشناس جهت رفع مشکل به محل کارفرما اعزام می گردد .مبلغ قرارداد در این نوع بصورت یک رقم شارژ ماهیانه ثبات در نظر گرفته می شود  و در صورت اعزام کارشناس به محل به ازائ هر ساعت مبلغی محاسبه گردیده و بصورت فاکتور جداگانه ای به کارفرما اعلام می شود  .
در این نوع قرارداد هر ماه یکبار کارشناسان شرکت جهت بررسی و بازدید دوره ای سیستمها و شبکه به محل کارفرما اعزام می گردد .
 
حال این نکته بوجود می آید کدام تیپ از انواع قرارداد پشتیبانی کامپیوتر و شبکه  مورد نیاز سازمان شما می باشد ؟

چه اصولی باید در قرار دادهای تعمیر و نگهداری مد نظر گرفته شود ؟ با ما تماس بگیرید .....